4 فروردین 1397
صفحه اصلی

Trump می گوید تعرفه ها برای حفاظت از صنایع حیاتی ضروری هستند، اما آیا آنها؟

افزایش این تصویر نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا کمی کوچک راک وارد بندر در بوفالو نیویورک در ماه دسامبر گذشته در تحمیل تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم رئیس جمهور ترامپ گفت که ارتش آمریکا باید به اندازه خود کافی باشد کارولین تامپسون AP اگر رئیس جمهور Trump اعلام کرد تعرفه های مربوط به فولاد و آلومینیوم واردات این ماه او گفت که حفاظت از دو صنایع برای امنیت ملی حیاتی است. ما می خواهیم کشتی هایمان را بسازیم. ما می خواهیم برای ساخت هواپیماهای ما ما می خواهیم برای ساخت تجهیزات نظامی ما با فولاد با آلومینیومی از کشورمان، در یک کنفرانس خبری کاخ سفید در 8 مارس که در