4 فروردین 1397
صفحه اصلی

سخنگوی ICE از استفاده رهبران از «حقایق گمراه کننده» برای بحث در مورد بازداشت های کالیفرنیا متوقف شد

افزایش این تصویر سخنگوی وزارت امور مهاجرت و اجرای آداب و رسوم در سانفرانسیسکو استعفا داد با اشاره به اختلاف نظر در مورد چگونگی اعمال اقدامات شهردار اوکلند Libby Schaaf، که در ماه گذشته هشدار داد در برابر حملات مهاجرتی، حملات منجر به تظاهرات خارج از دفتر ICE در سان فرانسیسکو استفان لام Reutershide captiontoggle سخنگوی وزارت امور مهاجرت و صدور مجوز در سانفرانسیسکو سخنگوی وزارت امورخارجه انگلیس با اشاره به اختلاف نظر در مورد چگونگی اعمال اقدامات شهردار اوکلند Libby Schaaf که در ماه گذشته در برابر حملات مهاجرت هشدار داد،