4 فروردین 1397
صفحه اصلی

رئیس جمهور ترامپ بلوک شرکت Broadcom از Qualcomm، با اشاره به امنیت ملی

بزرگنمایی این تصویر Justin Sullivan Getty Images در یک مرحله غیر معمول، رئیس جمهور ترامپ، دستور اجرایی را برای جلوگیری از 117 میلیارد پیشنهاد شرکت Broadcom برای خرید Qualcomm امضا کرده است. این سفارش روز دوشنبه به شواهد معتبر مبنی بر اینکه Trump بر این باور است که Broadcom در خرید سنگاپور بزرگترین تولیدکننده تلفن همراه در جهان ممکن است اقداماتی که تهدید امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند پیشنهادی برای جذب Qualcomm توسط خریدار ممنوع است رئیس جمهور در نظم و هرگونه خرید یا جذب ادغام معادل معادل آن،