4 فروردین 1397
صفحه اصلی

استیو بونون پیام غیرقانونی در خارج از کشور را صادر می کند: «آنها را به عنوان نژادپرست خود بیابید

استیو بونون، نماینده پارلمان فرانسه در کنفرانس حزب کنگره فرانسه در لیل فرانسه، روز چهارشنبه، درگذشت APBoth، در سقوط سیاسی سقوط کرد و در روز شنبه در لیل فرانسه، استیو بن نون، استاد پایگاه کاخ سفید و مارین لو پن ریاست جمهوری فرانسه به امانوئل مکارن در ماه می تلاش کرد با یکدیگر موضع ضدشفاعی مشترک بنا کند. بونون در یک تور اروپایی که شامل توقف در آلمان و ایتالیا است، به یک کنگره حزب از جبهه ملی راست افراطی گروهی متشکل از یک محافظه کار