4 فروردین 1397
صفحه اصلی

آیا می توانید زبان دیگری را نادیده بگیرید؟

بزرگ کردن این تصویر خیابان اولورا یک بازار تاریخی مکزیکی در مرکز شهر لس آنجلس 1935 مجموعه اسمیت گادو گتی ایماسی من یک مکزیکی تک زبانه را به طور تصادفی رشد دادم پدرم اغلب چندین هفته برای یک بار رانندگی کرد 18 کامیون چرخ دار واردات و صادرات کالاها در سراسر جنوب غربی مادرم کار کرد یک کار اداری بود و مجبور بود که کار خود را به پایان برساند و دو فرزند کوچک را به او تحمیل کند. با هر دو والدین که تمام وقت کار می کردند این برادر و من را در یک سقوط آزاد از دست داد. اما زمانی که تقریبا چهار کمک به آنجا رسیدم عمه ام ننا از مکزیک نقل مکان کرد به ایالات متحده