4 فروردین 1397
صفحه اصلی

آیا جوجه های حیاط خلوت نیاز به قوانین بیشتر دارند؟

یکی از محققان می پرسد که آیا قوانین محلی به اندازه کافی برای نگه داشتن مردم و پرندگان ایمن هستند اما بیکر گتی ایماژ عکس ها در ماه سپتامبر یک مرغ دریایی کاپوچینو رنگی در کاترین رائد Mondo ظاهر شد. محله ای در اوکلند کالیفرنیا پس از چند روز در همان تقاطع مجبور شد که Mondo آن را در خانه اش ببرد و در حال حاضر در حال مراقبت از سه گاو مرغ است. او به عنوان مرغ مرغی Terribad نامیده شده بود، چون بر خلاف اکثر مرغ ها