4 فروردین 1397
صفحه اصلی

گزارشات می گوید قایق های ماهیگیری "در حال رفتن به تاریکی" باعث سوء ظن دروغ های غیرقانونی شده اند

افزایش این تصویر فیشرمن بارگیری یک گیره در سبد در دریایی در قایق اسپانیایی دو کشتی که پرچم اسپانیا را پرتاب کردند، در یک گزارش جدید صادر شده توسط گروه حفاظت شده Oceana Marcel Mochet اعلام شده است. خبرگزاری فرانسه گتی ایماژ تصاویر زیر را در بر می گیرد captiontoggle captionMarcel Moshet AFP Getty ImagesFisherman loading a catch به سبد های دریایی بر روی یک کشتی اسپانیایی دو کشتی شناور پرچم اسپانیا در گزارش جدید منتشر شده توسط گروه حفاظت شده Oceana Marcel Mochet اعلام شده است. خبرگزاری فرانسه گتی ایماسی گزارش جدید، نگرانی هایی را در مورد زمانی که کشتی های ماهیگیری با تغییر